Fornparkens ekar

I augusti 2019 stod Fornparkens ekar klar. En upplevelseslinga med fem stationer i Skäggetorp, Linköping. Här får besökaren lära känna eken och eklandskapet.

Film (bildspel) från Fornparkens ekar (2:28 min):

Linköpings kommun beställde uppdraget och Therese Säfström på Ecocom utformade upplevelseslingan. I slingan finns ett stort fokus på kommunikation. Förutom kommunikatör fanns många andra kompetenser närvarande i utformningen av slingan, som kulturgeograf, biolog, landskapsarkitekt, snickare, markarbetare och byggprojektledare. 

Fornparkens ekar fick en utmärkelse – ett hederspris och en andraplacering – i tävlingen Sveriges mest inspirerande naturvägledning, 2018. Tävlingen arrangerades av Centrum för naturvägledning.

Läs mer om hederspriset och juryns motivering till utmärkelsen.

Övergripande idé

Idén: Att anlägga en informationsslinga om eklandskapet.
En upplevelseslinga som skulle innehålla ett antal stationer där besökaren får information om eklandskapets natur- och upplevelsevärden.
Målsättningen: Att göra en del av eklandskapet tillgängligt för alla. Slingan skulle vända sig till grupper som av olika anledningar kan ha det svårt att ta sig ut i naturen, exempelvis barn, personer med olika
funktionsvariationer eller personer som nyligen har anlänt till Sverige.
Stationerna skulle stimulera besökarens sinnen.
Stationerna skulle ha 5 olika ämnen:

  • Ekens livscykel
  • Biologiska mångfald
  • Eklandskapet
  • Allemansrätten
  • Historiska miljön

Andra utgångspunkter:

-Vi ville att personerna som kommer till slingan ska ta till sig kunskap och få en positiv känsla för naturen i området.
-Vi ville också att besökaren ska öppna sina sinnen och förstå landskapet på platsen.
-Vi utgick inte från att besökarna som kommer till Fornparken i första hand har tänkt att besöka naturen. Men upplevelseslingan ska locka dem att upptäcka naturen.
-Stigen skulle ha sådan attraktionskraft att besökarna kommer igen och igen.
-All attraktion skulle vara kopplad till de ämnen som stationerna presenterar.

”I förfrågningsunderlaget i upphandlingen gav kommunen en bra bild av vad de ville åstadkomma i Fornparken och vilken målgrupp de ville nå. Att ha ett tydligt mål är absolut nödvändigt redan från start”, säger Therese Säfström.

Hon berömmer också kommunens upplägg i upphandlingen. Kommunen bjöd in ett par konsulter och betalade dem ett fast arvode för att utarbeta förslag till en upplevelseslinga.

”Det är ett bra sätt att få in genomarbetade förslag. Konsulten kan ta sig råd att lägga tillräckligt med tid på att utveckla sin idé”, säger Therese Säfström.

5 stationer, samma upplägg

Varje station har i grunden samma upplägg: sittplats, kunskapsskylt, aktivitet.
Varje station har samma formspråk. Igenkänningen är viktig för att besökaren ska känna att slingan är genomtänkt och att stationerna hänger ihop.
Vid varje upplevelsestation vidgas stigen i en halvcirkel. Då blir platsen ett tydligt stopp. Det blir också ordentligt med plats att stanna vid stationen – utan att rullstolar, barnvagnar och glada barn är i vägen för förbipasserande.

Materialval

Ek

Eftersom stationerna framför allt handlar om eken och eklandskapet, är ek det självklara träslaget i allt trämaterial på slingan. Ekträ är också tacksamt eftersom det är ett så hållbart träslag, det håller för väder och vind under många, många år.

Epoxi

Epoxi är en plast som blir väldigt hård när den har härdat, och den har en väldigt stark vidhäftning. Den 170 år gamla ekskivan är bestruken med flera lager epoxi. Här framträder årsringarna tydligt. Ett uv-skydd gör att ytan håller sig glasklar, och slipper blir ”mjölkig” med tiden.

Polyuretanharts

Skyltarna innehåller flera taktila detaljer. Det är små reliefer som har gjutits i polyutetanharts och sedan målats och lackats. Plasten är enormt tålig. Den är också väldigt tacksam att använda för att få detaljrikedomen i avgjutningen att framträda.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *