Att hemligt hitta en chef

”– När jag sökte jobbet som head­hunter sa min chef att det är som en blandning av att jobba som...